Медаль астра

Городской конкурс педагогического мастерства

ЗОЛОТАЯ АСТРА 2020

Номинация «Лучший онлайн-преподаватель 2020»

Михайлова А.В.

СДУ

Рыкунова Е.А. 
МК№5

Савченко О.А. 

МК№5

Корепова О.Е.
МК№2


Сапрыкина Ю.М.

МК№1

Цибизова А.Н.
МК№6

Крушин А.В. 
МК№7

Смирнова Г.И. 

МК№1

Селезнева Е.В.
МК№6

Палий А.С.
МК№6

Агаева А.В.
СДУ

Демьянова И.В.
МК№7

Смыслова О.А.
МК№1

Глазунов И.С.
МК№6

Соболевский В.Г.
МК№6


Гайдаш М.В.
МК№7

Кимяева С.П.
МК№1

Ануров А.Ю.
МК№1


Широков Е.А.
МК№7

Моргунов О.А. 
МК№5

Куличихина Е.А.

 МК№2

Тимощенкова О.Н.
МК№ 5

Бондаренко В.В.
СДУ

Курбанова Р.И.

М№7


Мустафаева М.Г.
МК№5

Корнева О.В.
МК№2

Рамазанова И.А

 МК№2

Майорова М.Е. 

 МК№2

Номинация «Лучший онлайн-классный руководитель 2020»

Максименко Е.Ю.
МК№6

Мигаленя Н.Я.

МК№5

Гуляева Ю.Г.
МК№7

Воробьев С.В. 

МК№7

Давлатова Д.Р.
МК№1

Кареевская Ю.А. 
МК№1

Буцхрикидзе Л.Д. 
МК№5

Грошева Н.В. 
МК№7

Игнатюк Л.Ю.
МК№7

Левченко Е.В. 
МК№1

Калугина Л.В.

МК№2

Арямова Т.А.
МК№6

Новиков А.А.
МК№2

Горбатенко У.А. 
МК№6

Акимочкина О.С.
МК№6

Дружнова Е.А. 
МК№5

Гагаева И.В 

МК№7

Кривопуско А.В.
МК№2

Ляшко Д.В.
МК№1

Поликарпова О.А.
МК№1


Попова М.С.
СДУ

Балян Н.С. 
МК№5

Доронина В.Н.
МК№6


Овечкина О.Н. 

МК№2

Талько Е.Е.
МК№2

Смольникова С.С.

СДУ

Долгошеева Т.П.
МК№5

Ширшикова Н.В.

СДУ

Номинация «Лучший администратор дистанционного обучения 2020»

Гайченков М.Е.
СДУ

Пажильцева В.Д. 

МК№7

Полоса С.В.

МК№6

Пекова Т.А.

МК№2

Даниловская Н.Г.
МК№1

Селезнева Ю.А.
МК№5

Номинация «Лучший организатор практического обучения в условиях Covid»

Журавлева И.Н.

 МК№7

Зулунова Г.Т. 

МК№6

Каримова З.А. 

МК№1

Фурцева Т.В.

СДУ

Спирина М.Д.

МК№2

Номинация «Лучший онлайн-методист дополнительного профессионального образования 2020»

Фетисов А.А. 

МК№5

Петрова В.С.
МК№6

Касатова Е.С.
МК№2

Филатова К.С.
СДУ

Квашина Е.Г.
МК№7