Медаль астра 21

Городской конкурс педагогического мастерства

ЗОЛОТАЯ АСТРА 2021

Номинация «Лучший онлайн-преподаватель 2020»

Рыкунова Е.А.
 МК№5

Гайдаш М.В. 

МК№7

Демьянова И.В.

МК№7

Курбанова Р.И.

 МК№7

Корепова О.Е. 

МК№2

Куличихина Е.А.

 МК№2

Майорова М.Е. 

 МК№2

Рамазанова И.А

 МК№2

Моргунов О.А. 

МК№5

Корнева О.В.

МК№2

Мустафаева М.Г.
МК№5

Сапрыкина Ю.М. 

МК№1

Ануров А.Ю. 

МК№1

Крушин А.В. 

МК№7

Смирнова Г.И. 

МК№1

Кимяева С.П. 

МК№1

Широков Е.А.

МК№7

Смыслова О.А.
МК№1

Глазунов И.С.
МК№6

Агаева А.В.
СДУ

Палий А.С.

МК№6

Цибизова А.В.
МК№6

Селезнева Е.В.
МК№6

Соболевский В.Г.
МК№6

Михайлова А.В.
СДУ

Бондаренко В.В.
СДУ

Тимощенкова О.Н.
МК№ 5

Савченко О.А.
МК№5

Номинация «Лучший онлайн-классный руководитель 2020»

Гагаева И.В 

МК№7

Калугина Л.В 

МК№2

Новиков А.А. 

МК№2

Овечкина О.Н. 

МК№2

Талько Е.В 

МК№2

Дружнова Е.А.

МК№5

Грошева Н.В.

МК№7

Мигаленя Н.Я.

МК№5

Кривопуско А.В.

МК№2

Воробьев С.В.

МК№7

Гуляева Ю.Г.
МК№7

Игнатюк Л.Ю.
МК№7

Кареевская Ю.А.
МК№1


Давлатова Д.Р. 

МК№1

Ширшикова Н.В.

СДУ

Попова М.С.

СДУ

Акимочкина О.С. 

МК№6

Максименко Е.Ю.
МК№6

Смольникова С.С.

СДУ

Горбатенко У.А.
МК№6

Арямова Т.А.
МК№6

Доронина В.Н.
МК№6

Левченко Е.В.
МК№1

Поликарпова О.А.
МК№1

Ляшко Д.В.
МК№1


Буцхрикидзе Л.Д.
МК№5

Балян Н.С
МК№5

Долгошеева Т.П.
МК№5

Номинация «Лучший администратор дистанционного обучения 2020»

Пажильцева В.Д.

МК№7

Пекова Т.А.

МК№2

Даниловская Н.Г.

МК№1

Гайченков М.Е.

СДУ

Полоса С.В.
МК№6

Селезнева Ю.А.
МК№5

Номинация «Лучший организатор практического обучения в условиях Covid»

Журавлева И.Н.

МК№7

Логинова М.В.

 МК№5

Спирина М.Д.

МК№2

Фурцева Т.В.

СДУ

Зулунова Г.Т.
МК№6

Каримова З.А.
МК№1

Номинация «Лучший онлайн-методист дополнительного профессионального образования 2020»

Квашина Е.Г.

 МК№7

Касатова Е.С. 

МК№2

Филатова К.С.

СДУ

Петрова В.С.
МК№6

Фетисов А.А.
МК№5